Eerste vergadering nieuwe gemeenteraad

Castricum – Na de installatie van de raadsleden op 30 maart vond vorige week donderdag de eerste vergadering plaats. Daarin werden de nieuwe commissieleden benoemd die direct daarna aan de slag konden.

Door Hans Boot

Het was met name voor raadsvoorzitter Mans even wennen aan de veranderde samenstelling van de gemeenteraad en de nieuwe indeling van de plaatsen achter de tafels. Een van de belangrijke agendapunten was de benoeming van de nieuwe commissieleden. Dat waren er in totaal 23, waarvan er twee die avond ontbraken. Omdat alle kandidaten voldeden aan de geloofsbrieven, werden zij bij acclamatie benoemd en nam Mans bij de aanwezige leden de eed of belofte af. Daarna volgden de felicitaties en werden de gebruikelijke bloemen overhandigd.

Stemmingen

Vervolgens moest er schriftelijk worden gestemd over de persoon die de functie van plaatsvervangend raadsvoorzitter gaat innemen. Daarvoor hadden vier raadsleden zich aangemeld. Na twee stemmingen kwam Harold Ebels (D66) als winnaar uit de bus. Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) werd gekozen als plaatsvervanger bij afwezigheid van Ebels. Ook het raadsspreekuur dient een voorzitter te hebben. Voor die functie behaalde Gerrit Krouwel (VVD) de meeste stemmen, terwijl Tim de Heer (De VrijeLijst) zijn plaatsvervanger werd.

‘Gelukzoekers’

Na de pauze vergaderden de kersverse commissies over een viertal onderwerpen, waaronder de problematiek rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De daarbij behorende stukken lieten zien dat dit oorlogsvraagstuk zeer gecompliceerd is, zoals bleek uit de discussies in de commissie die door Harold Ebels werd voorgezeten. Maar liefst zeven brieven van het college of hogerhand waren bijgevoegd over punten als financiële stromen en de stand van zaken betreffende de opvang. Het debat spitste zich onder anderen toe op de vraag waarom men onderscheid maakt tussen vluchtelingen met en zonder Oekraïens paspoort. Er was ook kritiek op de brief van het college, waarin wordt gepleit voor meer voorwaarden bij het realiseren van opvang, zodat die beperkt blijft tot vluchtelingen en niet wordt gebruikt voor ‘gelukzoekers’.

Draagvlak

De portefeuillehouder gaf aan het eind van de vergadering een uitgebreide reactie en zei onder meer:

,,Ik ben blij met de vele vragen die zijn gesteld. Het duurt nog wel even voordat er regelingen en wetten zijn die overal in voorzien. Feit is dat we het als regio met het onderbrengen van 2500 vluchtelingen beter doen dan in andere regio’s. Er doen zich echter elke dag nieuwe dingen voor, dus het blijft schakelen. Voorop staat dat we iedereen, die uit Oekraïne vlucht, opvangen. We moeten wel onderscheid maken tussen opvang en huisvesting, want het laatste is een heel ander verhaal. Het knelpunt daarbij is dat de vijver in feite leeg is, gelet op het grote aantal woningzoekenden. Laten we ons eerst richten op de crisisopvang en binnen een halfjaar zoeken naar betere oplossingen. Mijn advies is om daarmee aan de slag te gaan. Blijf daarnaast investeren in draagvlak. Ik zie in ieder geval goede initiatieven en gelukkig hebben we al heel veel mensen tijdelijk kunnen helpen.’’