Eerste beelden van steenmarter in Noordhollands Duinreservaat

Bastiaan Schuit stond raar te kijken toen hij onlangs de opnamen van de cameraval bekeek. De camera had al regelmatig boommarters vastgelegd, maar op deze beelden was duidelijk een steenmarter te zien. Begin mei legde hij al mooie beelden vast van een boommarter, maar de ontdekking van een steenmarter was een primeur. Bastiaan is lid van de Boommarterwerkgroep PWN-NHD in het door PWN beheerde Noordhollands Duinreservaat (NHD) tussen Wijk aan Zee en Schoorl. De werkgroep van negen vrijwilligers is sinds 2012 actief in het Noordhollands Duinreservaat en staat onder leiding van boommarterdeskundige Leo Heemskerk en PWN-boswachter Véronique van Meurs.

Zeldzaam in Noord-Holland

De Steenmarter is een erg zeldzaam dier in Noord-Holland. Vooral boven het Noordzeekanaal zijn betrouwbare meldingen op één hand te tellen. Wel werd de steenmarter al verwacht. Na een melding op 20 november 2014 in Assendelft bleef het lange tijd stil. Op 7 maart 2017 werd een aangereden steenmarter gemeld uit Heiloo, maar er waren geen foto’s van en het kadaver kon niet meer terug gevonden worden. Een steenmarter die op 18 juli 2018 in de Diepsmeerpolder werd aangereden is wel gefotografeerd. Twee maanden later werd er nog een gevonden, aan het begin van de Afsluitdijk. En ook onder het Noordzeekanaal kwamen de afgelopen jaren meldingen binnen.

Het is aannemelijk dat de steenmarters dezelfde routes afleggen als de boommarters: vanaf het noorden via de Afsluitdijk; vanaf het oosten via de dijk Enkhuizen-Lelystad en vanaf het zuiden via de sluizen, bruggen of spoortunnels over het Noordzeekanaal. DNA-analyse van Noord-Hollandse boommarters heeft namelijk aangetoond dat de dieren afkomstig waren van populaties uit Friesland en van de Veluwe

Vestiging in het duingebied?

De werkgroep is nu benieuwd of de steenmarter zich ook blijvend zal gaan vestigen in het duingebied en wat dan het effect op de populatie boommarters zal zijn. Heemskerk: ,,Onder andere omdat beide martersoorten hetzelfde voedsel eten. Steenmarters vestigen zich daarentegen meer in dorpen en (buitenwijken van) steden.’’ Mocht iemand een waarneming doen van een marterachtige, dan wordt verzocht dit te melden op: boommarter@outlook.com  (Foto: aangeleverd)