Drie gemeenten maken zich op voor maximale afvalscheiding

Castricum/Uitgeest/Heiloo – Nu de gemeenteraden het grondstoffenplan hebben aangenomen kunnen de voorbereidingen van start voor de invoering ervan. In Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan de eerste maatregelen naar verwachting komende winter in. Als eerste krijgen (de meeste) inwoners de container voor plastic, metalen verpakkingen (PMD) en drankkartons thuisbezorgd. Binnenkort zijn de eerste inloopmomenten over wat het grondstoffenplan in de praktijk betekent.

Een extra container voor pmd, de inzameling van 2 naar 3 weken, meer ondergrondse containers, een variabel tarief voor restafval. In het grondstoffenplan staan deze en andere maatregelen om te kunnen voldoen aan de opdracht van het Rijk: maximaal 30 kilo restafval per persoon per jaar. In Uitgeest, Castricum en Heiloo stemden de gemeenteraden in met het plan. Nu kunnen de gemeenten aan het werk om het te gaan invoeren.

Komende winter is de eerste stap: de PMD container. Een belangrijk percentage van het afval bestaat uit verpakkingen die goed herbruikbaar zijn. Met deze container verdwijnen ook de ‘zakken aan de paal’. Bewoners van appartementen krijgen geen PMD-container, zij kunnen hun PMD kwijt in ondergrondse containers. Daarnaast krijgen zij ook de mogelijkheid om groente, fruit en etensresten te scheiden. Na een periode van gewenning volgt een jaar later het variabele tarief voor restafval.

Informatie

Als de veranderingen ingaan, krijgen inwoners uitvoerige informatie over hoe het allemaal in zijn werk gaat. Wie nu al vragen heeft of iets kwijt wil, kan terecht bij een inloop over het grondstoffenplan in het gemeentehuis. In Castricum is dat op maandag 8 juli van 10.00 tot 12.00 uur. Mailen kan ook: info@castricum.nl. Meer informatie is ook te vinden op castricum.nl/afval.