Dove Castricummers winnen &Award Organisatieprijs 2019

Castricum – Vrijdag 1 november tijdens de Beeld en Storm conferentie van de vernieuwde Code Diversiteit en Inclusie (zie www.codedi.nl) werd de &Award Organisatieprijs overhandigd aan de twee dove Castricumse zussen Roos en Martine Wattel. ‘Wat Telt!’ zet zich in voor een toegankelijke samenleving voor doven en slechthorenden.

In 2015 heeft Wat Telt! samen met Foam Fotografiemuseum Amsterdam het ‘Musea in Gebaren’ programma opgezet. Binnen dit programma zijn er 25 dove mensen getraind tot museumgids, ze geven rondleidingen in Nederlandse gebarentaal in de inmiddels zestien aangesloten musea.

Wat Telt! geeft workshops aan de deelnemende musea over de achtergrond van de dove doelgroep. Roos Wattel: „Je moet je doelgroep goed kennen wil je toegankelijker worden. Er bestaan nog altijd misverstanden. Gebarentaal is niet internationaal en een ‘doventaal’ bestaat niet. Het Nederlands is de tweede taal van dove mensen, waardoor geschreven teksten in musea niet altijd toegankelijk zijn, zeker niet wanneer deze lang en ingewikkeld taalgebruik bevat. De Nederlandse gebarentaal is honderd jaar onderdrukt geweest, van 1880-1980 mochten er geen gebaren worden gebruikt in het dovenonderwijs in Europa.”

De jury over Wat Telt:
Wat Telt! zorgt ervoor dat musea letterlijk meer toegankelijk worden voor doven en slechthorenden. Het belang om juist dove of slechthorende personen op te leiden tot rondleiders is essentieel omdat ze een ander perspectief kunnen geven op de collecties dan een horende. Ook vanuit het oogpunt van representatie een belangrijk project. Deze bedrijfsfilosofie van Wat Telt! gaat dwars door alle intersecties heen.

Kijk voor meer informatie op www.museaingebaren.com of www.wattelt.org.

(Foto: Kirsten van Santen)