Discussie over Maranathakerk nog niet ten einde

Behandeling moties in commissie wordt vervolgd

Castricum – Sinds de aankoop van de Maranathakerk door het college heeft de raad daarop kritiek geuit. Weliswaar werd schoorvoetend akkoord gegaan met de tijdelijke bestemming van het Supreme College, maar de grote vraag is wat er over vier jaar met het gebouw gaat gebeuren.

Al meerdere malen is in deze krant uiteengezet dat de aankoop en voorlopige bestemming van de Maranathakerk volgens de gemeenteraad niet de schoonheidsprijs verdienden. Daarom werden er twee moties ingediend die afgelopen donderdagavond in de commissie zouden worden behandeld.

De eerste motie, afkomstig van CKenG, VVD en CDA, draagt het college op zo spoedig mogelijk een voorstel te doen van verschillende maatschappelijke bestemmingen voor de betreffende locatie, zodat de raad daarover een besluit kan nemen. Daaraan wordt toegevoegd dat een gedeelte van de kerk voor maximaal vier jaar ten behoeve van het Supreme College wordt verhuurd.

Een tweede motie van het GDB gaat nog wat verder en wijst de gang van zaken met betrekking tot de aankoop van het gebouw af met als voornaamste reden dat de raad vooraf niet is gekend in de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen.

Insprekers

Voor de commissievergadering hadden drie insprekers zich gemeld. Nadat de heer Baumfalk, voorzitter van het bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, uiteen zette dat men heel blij was dat het Supreme College in een deel van de kerk terecht kan, pleitte mevrouw Borgmeijer voor de realisatie van een aantal maatschappelijk bestemmingen. Zij had beroepsmatig veel ervaring vanuit de gezondheidszorg en was actief in gesprek geweest met diverse partijen over mogelijkheden op het gebied van welzijn en zei onder meer: ,,Het is een prima plek voor een inloopcentrum voor dementie of voor mensen met een GGZ-problematiek. Ook valt te denken aan een inlooplocatie voor de Stichting Welzijn of een informatiepunt voor jongeren en vrijwilligers. De leden van het Sociaal Team zouden er wat mij betreft eveneens kunnen worden gehuisvest.”

Op de valreep sprak huisarts Niels Remmelzwaal in: ,,Ik wil de raad erop wijzen dat de dorpspraktijk aan de Korte Cieweg, waar ik werkzaam ben, de afgelopen jaren sterk gegroeid is en onze patiënten 50 procent ruimte tekort komen. Met diverse andere diensten, zoals bijvoorbeeld Buurtzorg, waarmee wij samenwerken, willen we daarom heel graag op termijn afnemer zijn van de kerklocatie voor de realisatie van een innovatief gezondheidscentrum. Ook een ambulancepost, zoals eerder door CKenG genoemd, of hospice lenen zich goed voor deze plek.”

Hamvraag

Tijdens het debat werden er vragen gesteld over de aanpassingen van het gebouw voor het Supreme College en wat voor kosten die met zich meebrengen. Ook was het kennelijk niet duidelijk of die voor rekening zijn van de gemeente of het schoolbestuur. In feite draaide het daar niet om, evenals de vraag of het gebouw in stand wordt gehouden of na verloop van tijd moet worden gesloopt. Al deze vragen staan in feite los van de ingediende moties.

De hamvraag was hoe deze locatie na drie à vier jaar definitief kan worden ingevuld. Omdat daar nog geen antwoord op kon worden gegeven, restte de voorzitter van de commissie niets anders dan de discussie in een volgende vergadering voort te zetten. Die is gepland op 28 mei. Ondertussen is bekend geworden dat het Supreme College in augustus gaat starten, waarvoor tot nu toe 15 leerlingen zijn ingeschreven. In ieder geval zal het houden van de anderhalve meter afstand dan geen probleem zijn… (Tekst / Foto: Hans Boot)