De VrijeLijst zet brede welvaart op politieke agenda

Castricum – Fractievoorzitter Bärbel Böhling van De VrijeLijst is positief over de reacties in de gemeenteraad om de inzet van gemeenschapsgelden voortaan langs de meetlat van ‘brede welvaart’ te laten gaan. Een motie van De VrijeLijst die de raad afgelopen donderdag opriep de besteding van ‘Enecogelden’ te verbinden aan het maatschappelijke effect voor de lange termijn, kreeg echter alleen de steun van D66 en haalde het daardoor niet.

Böhling: ,,Ik heb vooraf de reacties gepeild bij andere partijen. Sommige weifelden, willen er graag over met ons in gesprek. We hebben wat losgemaakt.’’ De VrijeLijst introduceert de discussie over brede welvaart net nu Castricum op het punt staat 23 miljoen euro uit te geven, verkregen uit een aandelenemissie van Eneco in 2019. Met deze zogenaamde ‘Enecogelden’ kan de gemeente de komende jaren plannen uitvoeren die anders ondenkbaar zouden zijn geweest.

De VrijeLijst hanteert het uitgangspunt dat Castricum zich niet alleen op de korte termijn rijk moet rekenen: ,,We moeten met elkaar de discussie aandurven over investeringen die in latere jaren al dan niet ten goede komen aan onze aarde en toekomstige generaties. In de discussie over brede welvaart gaat het om de kwaliteit van leven in het hier en nu, straks en later, voor iedereen en overal.’’ Het CBS heeft de Monitor Brede Welvaart opgesteld, die in samenwerking van de Verenigde Naties, de OESO en Eurostat tot stand is gekomen.