Kritiek VrijeLijst op werkwijze college

De VrijeLijst noemt het onaanvaardbaar dat toegestaan wordt dat lokale afspraken over hondenbeleid en losloopgebieden door burgemeesters en wethouders worden genomen. ,,En dat er intussen wel een zogenaamd handhavingsbeleid van kracht wordt”, zegt Ron de Haan van de lokale partij. ,,De VrijeLijst zal op zo kort mogelijke termijn met een motie om het handhavingsbeleid in park Noord End op te schorten tot deze uitspraken er zijn en rechtskracht krijgen.” Maandag heeft de fractie van CKenG laten weten dat de motie over hondenbeleid in Castricum op 5 juni van de politieke agenda zou moeten worden verwijderd.   Dinsdag heeft de gemeenteraad van de griffier te horen gekregen dat de beslissing om de motie af te voeren, pas aan het begin van de raadscarrousel genomen kan worden.  Twee weken geleden hebben de politieke partijen afwijzend gereageerd op de motie van De VrijeLijst om het college op te roepen de beperkende maatregelen in park Noord End te herroepen en onderwerp te maken van een breder debat over hondenlosloopgebieden, onder verwijzing naar de motie van CKenG. Op de foto de Schulpstet, nu verboden gebied voor loslopende honden.