‘De Meldijk te kijk’ een feest van herkenning

Woensdagavond 13 januari werd de expositie ‘De Meldijk te kijk’ geopend door wethouder Judie Kloosterman in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Zij prees de inspanning van Vereniging Oud Uitgeest en met name het feit dat de basisschooljeugd door middel van een lesbrief geprikkeld wordt met vragen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Veel Meldijkbewoners en andere belangstellenden waren naar de opening gekomen en zagen aan de hand van tekeningen hoe de haven aan de Meldijk een centrum van haringvangst, walvisvaart en koopvaardij was. Er waren scheepswerven, pakhuizen, zeilmakerijen en andere bedrijven die met de scheepvaart te maken hadden.  Ooit stonden hier veel meer molens, de naam Meldijk kwam van de woorden molen en dijk ofwel Mole-dijc. Een feest van herkenning waren de foto’s van de middenstand die de Meldijk rijk was maar ook de prachtig gedetailleerde geveltekeningen van Jan Deckwitz deed vele bezoekers stilstaan. Dat de kermis hier gestationeerd was zullen sommigen nog weten, destijds nog zonder ijzingwekkende draaitoestellen maar met vuurspuwers, goochelaars, een dansorgel of een buikspreker.

De expositie is nog te zien tot en met 26 februari. (Monique Teeling)