De klok wordt ingeluid; Christiaan wordt Wilfried

Er gaat iets bijzonders gebeuren op de Zanderij in Bakkum bij Boshutten St. Wilfried op het Scoutingpad 1. Op 12 maart wordt de NL Doet georganiseerd door het Oranjefonds. Stichting Boshutten St.Wilfried Castricum doet hier aan mee. En om 16.00 uur wordt die dag een speciale klok ingeluid. Pastoor Kaleab en de dochter van burgemeester Toon Mans, Suze Slag, zijn uitgenodigd voor deze handeling. De burgemeester is zelf ook aanwezig.

De kerk Maria ten Hemelopneming is in 2015 gesloten. In de kerktoren hingen drie kleine klokken. Eén klok is geschonken aan het Liobaklooster in Egmond, de tweede is de Brandsenklok en komt in de parochietuin van de Pancratiuskerk te hangen ter nagedachtenis aan pastoor Brandsen en de derde klok is geschonken aan Stichting Boshutten St. Wilfried met als doel deze in Bakkum te houden. De vrijwilligers van de stichting zijn een klokkentorentje aan het maken op één van de boshutten. Deze klok zal elektrisch bediend worden en gaat alleen luiden bij speciale gelegenheden of op verzoek van  buurtbewoners. Deze middag wordt ook de naam Christiaan veranderd in Wilfried. Belangstellenden zijn welkom. Inschrijven voor het vrijwilligerswerk kan via www.nldoet.nl onder de klus: ‘Ga mee naar buiten allemaal’.