De Friezen in de Romeinse tijd

De Romeinen waren sterk, machtig en ambitieus. Toch stokte hun opmars in noordelijke richting in de eerste eeuw na Chr., toen ze de strijd aanbonden met de Germanen; hier in Noord-Holland. De Noord-Hollandse bodem vertelt juist dát verhaal, en Rob van Eerden, archeologisch beleidsadviseur van de provincie Noord-Holland, licht het toe in zijn lezing op 18 januari in Huis van Hilde. Waarom weten we álles van de Romeinen en haast niets van de Germanen? Aanvang 20.15 uur. Voor inschrijving: backoffice@huisvanhilde.nl.