Daling WW in bijna alle sectoren

De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond zette in juli door. Het aantal uitkeringen daalde in deze drie arbeidsmarktregio’s met 520 naar 29.417.

Deze daling van 2% is hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,6%. Van de drie arbeidsmarktregio’s liet Noord-Holland Noord de grootste daling zien ten opzichte van een maand eerder (2,1%). Zaanstreek-Waterland hield gelijke tred met de landelijke daling van 1,6%. Zuid-Kennemerland en IJmond kwam met 1,3% iets onder het landelijk gemiddelde uit. Buurregio Groot Amsterdam liet in juli een WW-daling zien van 2,2%.

In bijna alle sectoren was de WW-daling in meerdere of mindere mate terug te zien. Alleen het onderwijs noteerde een stijging van 15%. Dit is een gebruikelijk beeld in juli, omdat in het onderwijs veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. De landbouw en visserij, de horeca en de bouwnijverheid laten de grootste WW-daling zien met respectievelijk -11%, -6% en -5%. De landbouw en visserij en de horeca danken deze daling aan de seizoensinvloeden. In de bouwnijverheid trekt de werkgelegenheid al geruime tijd aan doordat onder meer de woningmarkt zich hersteld heeft.

Van alle personen met een WW-uitkering is bijna de helft (47%) ouder dan 50 jaar. 7% is tussen de 15 en 27 jaar. Opvallend is dat het percentage jongeren (tot 27 jaar) met een WW-uitkering ten opzichte van een jaar geleden met 33% is gestegen. Dit komt door de toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt ten opzichte van een jaar geleden. Jongeren zijn vaak de eersten die profiteren van een aantrekkende arbeidsmarkt. Zij komen over het algemeen het snelst aan de slag. Kenmerkend is ook dat jongeren vaak tijdelijke en kortlopende contracten hebben, waarna zij mogelijk aanspraak maken op een vaak kortdurende WW-uitkering.

Het aantal vacatures is in juli gestegen. Binnen de ICT en de techniek was de toename het grootst met respectievelijk 193% en 163%. In zowel de ICT als de techniek is al langere tijd veel vraag naar juist geschoold personeel. In diverse branches is het volgens werkgevers moeilijk om geschikt personeel te vinden. Ook in de bedrijfseconomische en administratieve sector steeg het aantal vacatures, met 145%. In vergelijking met enkele jaren geleden verdwijnen echter steeds meer banen op administratief gebied.

Onder meer digitalisering en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat een beroep als bijvoorbeeld secretaresse onder druk komt te staan. Om hierop in te spelen bracht UWV onlangs de notitie ‘Overstapberoepen voor secretaresses’ uit. Tot 2020 wordt een verdere banenkrimp voor secretaresses verwacht.