D66 Castricum stelt vragen over Integrale Crisisdienst Jeugd

Regio – Het lag in de bedoeling om de Integrale Crisisdienst Jeugd (ICJ) in de regio Noord-Holland-Noord onder te brengen bij Veilig Thuis, een organisatie die opereert onder de vlag van de GGD. Nu is de ICJ nog in handen van een consortium van jeugdhulpverleners die contracten hebben met de gemeenten. Gebleken is dat allerlei interne strubbelingen bij de betrokken partijen het samengaan tot nu toe in de weg staan. Er is uitstel aangevraagd voor het integreren van de ICJ bij Veilig Thuis tot in 2024. D66 Castricum heeft er een reeks vragen over gesteld aan het college van B en W. De fractie wil weten sinds wanneer het college op de hoogte is van deze problemen, welke kosten tot op heden zijn gemaakt en welke kosten nog te verwachten zijn.

Cultuurverschillen

De onderlinge cultuurverschillen tussen de betrokken organisaties zouden van dien aard zijn, dat het geen simpele opgave is om ze samen te voegen. Men probeert die klus te klaren zonder daarbij teamleden te verliezen. Zij moeten immers het feitelijke werk doen: zorg verlenen aan de jeugd die dat nodig heeft. D66 wil naar aanleiding hiervan weten of vooraf een risicoanalyse is gemaakt en of er sindsdien verschillen aan het licht zijn gekomen die vooraf niet waren voorzien. De fractie wil alle feiten met betrekking tot de ICJ boven tafel hebben en dringt, gezien de ernst van de situatie, aan op snelle beantwoording van de vragen.

Op de foto:
Mariska El Ouni, D66 Castricum