Cursus omgaan met een naaste met depressie

Regio – Een depressie is geen sombere bui die na een paar dagen vanzelf verdwijnt. Speciaal voor familieleden en directbetrokkenen van mensen met een depressie verzorgt GGZ Noord-Holland-Noord de cursus ‘Omgaan met een depressieve naaste’.

Heeft u iemand in uw familie of directe omgeving met een depressie, dan wordt uw eigen leven daar flink door beïnvloed. Als u dicht bij deze persoon leeft, kunt u zelf ook het gevoel krijgen in een sociaal isolement te raken. Of u heeft het gevoel dat u de persoon die u kende even ‘kwijt’ bent.  Het is belangrijk om zelf in balans te blijven en op de juiste manier te reageren op uw naaste.

Inhoud van de cursus

In de cursus ‘Omgaan met een naaste met depressie’ gaat een deskundige van GGZ NHN in zes wekelijkse bijeenkomsten in op de volgende vragen: Hoe kunt u uw naaste ondersteunen? Waar wordt een depressie door veroorzaakt? Hoe werken medicijnen tegen depressie? Op welke manier kunt u het beste met de hulpverlening omgaan? Hoe kunt u ook goed voor uzelf en anderen uit uw omgeving blijven zorgen? De cursus helpt u om op een goede manier te kunnen reageren op uw naaste met een depressieve en sterker in uw schoenen te staan. Daarnaast ontmoet u mensen die in dezelfde situatie verkeren. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het werkboek ‘Omgaan met mensen met een depressie’.

Info

De cursus start op 29 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur bij GGZ Noord-Holland-Noord op de locatie aan de Oude Hoeverweg 10 in Alkmaar. Voor vragen over en aanmelding voor de cursus kunt u terecht bij Marita Cheung (072 5357517 / m.cheung@ggz-nhn.nl). Voorafgaand aan deelname van de cursus maakt men graag telefonisch kennis met u. Kijk op www.ggz-nhn.nl/agenda voor het complete aanbod cursussen en webinars van GGZ NHN. (Foto: Ulrike Mai via Pixabay)