Corso wil naar Maranathakerk

Inrichting nieuwe zalen volledig coronaproef

Castricum – De exploitant van de Corsobioscoop aan de Dorpsstraat doet al een aantal jaren vergeefse pogingen om voor zijn bedrijf een nieuwe locatie te vinden. Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met de herbestemming van de Maranathakerk, heeft Erik Weel het college schriftelijk verzocht om hiervoor zijn filmtheater als kandidaat te noteren.

Op 28 mei jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de nieuwe bestemming van de Maranathakerk die dit jaar door de gemeente is aangekocht. Dit houdt in dat het veel besproken Supreme College uiterlijk vier jaar in het gebouw wordt gehuisvest. Ondertussen hebben burgemeester en wethouders de inspanning om op deze locatie in 2024 een definitieve maatschappelijke bestemming te realiseren. Daarbij wordt onder andere gedacht aan voorzieningen in het kader van de gezondheidszorg.

Erik Weel, eigenaar van Corso Bioscoop Castricum, greep deze ontwikkeling aan en meldde zich per brief van 23 augustus als kandidaat bij het college: ,,Zoals bekend ben ik al tijden op zoek naar een vervangende locatie voor mijn bioscoop. Covid-19 heeft de behoefte daaraan nog meer versterkt, want in de huidige vestiging is het niet mogelijk meer om voorstellingen met pauzes te draaien en kan de 1,5 meter door een te kleine foyer niet gegarandeerd worden.”

Schetsplan

De exploitant vervolgt: ,,Toen de kerk eind vorig jaar te koop werd gezet heb ik daarop al een bod gedaan, maar het werd de gemeente gegund. Op deze locatie zou prima een bioscoop passen, omdat het geldende bestemmingsplan daarvoor niet gewijzigd hoeft te worden en het volume binnen de contouren van het bestaande bouwblok blijft. Je kunt ook nog denken aan de toevoeging van bijvoorbeeld een medische- of onderwijsbestemming. Er is bij de Maranatha voldoende parkeergelegenheid voor zowel auto als fiets en de Brink kan als overloopparkeerterrein dienen. Daarom heb ik de stoute schoenen aangetrokken en begin dit jaar een schetsplan laten maken, dat is aangeboden aan het college. Belangrijk om te vermelden is dat de nieuwe zalen en bijbehorende voorzieningen volledig coronaproef worden ingericht.”

Raadsvergadering

Op de vraag of Weel nog minimaal vier jaar kan wachten als de gemeente met zijn plan akkoord zou gaan, luidt zijn antwoord: ,,Eigenlijk niet, maar wat is het alternatief? Er is binnen dit dorp nergens een geschikte locatie voor een bioscoop te vinden zonder dat er iets anders moet verdwijnen. Ik heb nu eenmaal voor filmzalen met in totaal circa 300 stoelen een stuk grond nodig ter grootte van 1200 m2, waarop een bouwhoogte tot 11 meter mogelijk is. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nodige parkeerruimte, als deze in de directe omgeving ontbreekt.” (Tekst: Hans Boot)

Boven dit artikel een Artist impression van de zuid- en westgevel. (afbeelding aangeleverd)