,,Communicatie rond bouw sociale huurwoningen had beter gekund”

De communicatie rond de mogelijke komst van 48 sociale huurwoningen op de locatie waar de Clinghe heeft gestaan op het terrein van Dijk en Duin had beter gekund; dat gaf Hein Schouwenaars van de Parnassia Groep ruiterlijk toe tijdens een bijeenkomst donderdagavond in het gemeentehuis in Castricum. Omwonenden verzetten zich tegen de aanpassing van het bestemmingsplan om de bouw mogelijk te maken. Als de raad niet akkoord gaat met de aanpassing, de bestemming maatschappelijk moet veranderd worden in wonen, gaat Parnassia op zoek naar een locatie om tien sociale huurwoningen te bouwen, zoals oorspronkelijk is afgesproken.

Op de locatie komt in dat geval twee even hoge gebouwen van drie verdiepingen plus kap maar dat met een maatschappelijke bestemming. Verschillende insprekers kwamen aan het woord tijdens de bijeenkomst. Voorstander van de bouw is onder andere Dick Tromp van Kennemer Wonen. ,, Er zijn in Castricum vierduizend woningzoekenden en per jaar worden 166 woningen toegewezen”, vertelde hij. ,,Het grootste probleem is het ontbreken van geschikte locaties.”  Omwonenden die tegen de wijziging in het bestemmingsplan zijn hebben zich verenigd in het Bewonersplatform. Zij zeggen op zich niet tegen sociale woningbouw op het terrein te zijn, maar verzetten zich fel tegen aanpassingen in het bestemmingsplan en vrezen jurisprudentie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de sociale huurwoningen gerealiseerd zouden worden op de plek van de broederwoningen, maar dat bleek niet haalbaar.

Inspreker Ernst Mooij stelde voor paviljoen de Wisk aan te merken als mogelijke locatie, maar volgens Parnassia ligt die locatie te dicht op bestaande woningen. Anderen hadden liever sociale woningbouw gezien bij de zusterflat Koekoeksduin. Volgens Parnassia was het gebouw daar bouwtechnisch niet geschikt voor te maken, de bouw van duurdere woningen moet de grondexploitatie kostendekkend maken. De locatie is ondertussen gegund aan ABB. Verantwoordelijk wethouder Marcel Steeman gaat weer in gesprek met de betrokkenen om te proberen tot een goede oplossing te komen. De raadsleden praten verder over het plan op 7 december. Foto: Kennemer Wonen.