College zet in op duurzaamheid, dienstverlening en handhaving

Het college van burgemeesters en wethouders van Castricum kan opnieuw een sluitende begroting aan de gemeenteraad aanbieden. Een waarin ze geen extra verhoging van de belasting vragen en waarin het een aantal breed gedragen wensen van de gemeenteraad verwezenlijkt.

,,Het college is tevreden en trots dat we een sluitende raming kunnen presenteren zonder dat we de belasting daarvoor extra verhogen”, aldus een contente wethouder Financiën Wim Swart.,,Nog belangrijker zijn echter de keuzes die we maken. Wij kiezen voor de toekomst door onder andere te investeren in onderwijs, duurzaamheid armoedebestrijding en speelruimten. Vanzelfsprekend moet onze dienstverlening aan de inwoners op peil zijn.”

Bij de behandeling van de kadernota in het voorjaar, heeft de gemeenteraad het college via moties een aantal opdrachten meegegeven. Deze zijn in de begroting uitgewerkt, door onder andere middelen beschikbaar te stellen voor zaken als handhaving, duurzaamheid, armoedebestrijding, openingstijden publiekszaken en speelruimten. Daarnaast zet het college in op een meerjarenraming om toekomstige investeringen in het onderwijs te kunnen garanderen.

Het college heeft de concept-programmabegroting vastgesteld en verzonden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 november over het voorstel van het college. Prinsjesdag is nog niet in de begroting verwerkt. Over de uitkomsten hiervan wordt de gemeenteraad apart geïnformeerd.