College wil huisvesting vluchtelingen in Antonius toestaan

Het Bakkumse voormalig kinderhuis Antonius mag dienst doen als aanvullende opvanglocatie voor vluchtelingen (AVO). Het college van burgmeester en wethouders staat positief tegenover het principeverzoek. Als de nieuwe eigenaar aan alle voorwaarden voldoet, krijgt hij toestemming om voor maximaal twee jaar het pand hiervoor te gebruiken.

De bedoeling is dat COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) het pand huurt voor huisvesting van een groep van maximaal 160 vluchtelingen, waarvan de meesten inmiddels een verblijfstatus hebben. Zij wachten op een woning. Tijdens de twee jaar loopt de ruimtelijke procedure die nodig is voor de uiteindelijke bedoeling bij het gebouw: omvorming tot een verblijfsaccommodatie met zorg.

Het gaat nu nog om een principeverzoek. Een aanvraag is inmiddels ingediend. Het college zal definitief ja zeggen op de aanvraag als aangetoond is dat aan alle voorwaarden (denk aan bouwkundige staat, veiligheid, verkeer) wordt voldaan. Naar verwachting kunnen dan de vluchtelingen eind derde of begin vierde kwartaal van dit jaar terecht in het pand aan de Heereweg.

Het college heeft besloten in te stemmen met het principeverzoek na het peilen van meningen onder bevolking en gemeenteraad. Wethouder Steeman: ,,We hebben inwoners en ondernemers gesproken en daaronder waren mensen met de nodige vragen en zorgen. Vooral het aantal vluchtelingen en de verkeersveiligheid werden daarbij genoemd, naast zorgen over inburgeren in het algemeen. Wij denken dat we problemen, als die er zijn, goed kunnen oplossen. We zijn blij met de vele positieve reacties over de opvang. Diverse mensen hebben nadrukkelijk uitgesproken dat de vluchtelingen hier welkom zijn, na een periode vol angst, verdriet en ontberingen. Tientallen mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger.”

De gemeenteraad is drie keer bijeengeweest om zich te laten informeren over de plannen voor de AVO en hun mening te geven. In meerderheid kon de raad zich vinden in het plan. De raad deelt wel de zorgen van inwoners rond het aantal te huisvesten mensen en de verkeersveiligheid.

Burgemeester Mans: ,,We hebben met COA een aantal afspraken gemaakt. Zo zullen de bewoners in fases arriveren en bekijken we tussentijds hoe het gaat. Verder hebben we met COA afgesproken dat er bij de start extra begeleiding zal zijn. Er komt ook een bewonerscommissie waarin alle zaken rond het functioneren van de AVO kunnen worden besproken. COA zorgt voor fiets- en verkeerslessen en is met de Provincie in overleg over de verkeerssituatie aan de Heereweg.”

Gemeente en politie toetsen samen de maatregelen die COA neemt in het kader van de veiligheid. Mans: ,,We hebben er alle vertrouwen in dat het tijdelijk verblijf van deze vluchtelingen aangenaam en in goede harmonie zal verlopen, zoals we dat ook bij vrijwel alle locaties elders kunnen zien. Tegelijkertijd staan we klaar om wat voor probleem zich ook zou kunnen voordoen, het hoofd te bieden. Met omwonenden en ondernemers blijven we in contact.”