Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Castricum

College gaat vierde voorstel Beverwijkerstraatweg onderzoeken

Castricum – Het college heeft er een nieuwe opdracht bij in het dossier Beverwijkerstraat-weg: het voorstel van de Fietsersbond wordt onderzocht. Dat betekent dat er nu vier opties op tafel liggen. Dat werd donderdag besloten na een informatieavond over de huidige gang van zaken.

Door Mardou van Kuilenburg

In het alternatieve plan van de Fietsersbond maken auto’s vooral gebruik van de bestaande infrastructuur via de ‘noordroute’. Die loopt via onder meer de Soomerwegh, de Zeeweg en de Provinciale weg richting Uitgeest. ,,De Fietsersbond vindt dat de drie bestaande opties, die de gemeente Castricum laat onderzoeken, alle drie kostbaar zijn en ingrijpend voor de infrastructuur in het dorp. Tenminste twee opties, de westroute en de zuidoostelijke route, stuiten nu al op enorme maatschappelijke weerstand.”

In het alternatief van de Fietsersbond wordt een geplande, gelijkvloerse oplossing van de gemeente en ProRail gerealiseerd. ,,Essentieel is het beperken van (rechts)afslaand verkeer vanaf de spoorwegovergang naar Dorpsstraat en Schoutenbosch, zodat een ongestoorde doorstroming van het autoverkeer wordt bewerkstelligd op de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg.’’ De Fietsersbond schreef een brief aan het gemeentebestuur, die werd ondertekend door dertien organisaties.

Knip testen

Er was veel animo voor de digitale bijeenkomst over de Beverwijkerstraatweg vorige week donderdag. In de presentatie, gegeven door gemeentelijk projectleider Rob Jongenburger, kwamen de maatregelen voor de korte en lange termijn aan bod. Deze stappen zijn nodig totdat er een definitieve oplossing is. ,,We zijn nu bezig met verkeersmaatregelen die bijdragen aan de veiligheid en doorstroming bij de overweg. Maar dat alleen maakt niet het verschil. Het doorgaande verkeer moet worden weggenomen bij de Dorpsstraat. In het eerste kwartaal van 2021 gaan we de knip testen. De precieze plek vraagt nog om afstemming. De besluitvorming daarover is hopelijk voor de zomer rond.”

Ongelijkvloerse kruising Jongenburger: ,,Het college heeft de bestuursopdracht gekregen om naar een ongelijkvloerse kruising te kijken. Daar richten we ons nu op, niet op een andere variant. Dit heeft wel gevolgen op andere plekken in Castricum.” Er is veel onderzoek gedaan naar een oplossing voor dit probleem en we gaan geen drie jaar onderzoek opnieuw doen. Het college komt met een geactualiseerd beslisdocument gebaseerd op die eerdere onderzoeken en actualisatie van planologische thema’s. Het doel is uiteindelijk een raadsbesluit en het indienen van een bestemmingsplan.”

‘Castricum wordt gesloopt’

Hans Maarten Parigger, woordvoerder van de bewonersgroep ‘Zuidoostroute NEE!’, vindt dat de gemeente ‘met een kanon op een mug schiet’. ,,Met deze plannen wordt een prachtig natuurgebied vernietigd. De gemeente komt met oplossingen die geen oplossingen zijn.” Parigger vraagt zich eveneens af of de korte termijnoplossing niet afdoende is. ,,Daarmee worden veel problemen opgelost tegen lagere kosten. U bent Castricum aan het slopen.”

‘Geen bezwaren tegen tunnel’

Volgens Gerard Brinkman van GroenLinks ligt de bestuursopdracht iets genuanceerder. Hij wijst Jongenburger op een motie die is aangenomen om onderzoek te doen naar ‘onder meer een kruising’. ,,Er zijn dus ook andere opties die nog bekeken kunnen worden.” Herman Sterken (GDB) haalt de tunnel nog even aan. ,,Dat is een hele dure oplossing die afvalt vanwege financiële redenen. Maar tegen die variant heb ik verder nog geen enkel bezwaar gehoord.”

De gemeente is samen met een ambtelijke werkgroep en ProRail bezig om de onderzoeken, gedaan tussen 2011 en 2013, te actualiseren en bekijkt de criteria waarop de keuzes zijn gemaakt. Ook een een maatschappelijke denktank van twintig dorpelingen houdt zich bezig met het vraag-stuk. Meer info: www.ikdenkmeeovercastricum.nl.