Coalitie van vier partijen in de maak

Castricum – De nieuwe gemeenteraad streeft naar een coalitie met vier partijen, die samen tenminste veertien van de vijfentwintig raadszetels bezetten. In de afgelopen week heeft politiek leider Roel Beems van Lokaal Vitaal, de grootste partij in de gemeenteraad, samen met voormalig wethouder Bert Meijer gesprekken gevoerd met alle politieke partijen in de gemeente.

Het tweetal heeft de overeenkomsten en verschillen op inhoudelijke standpunten in kaart gebracht. Donderdagavond werd de gemeenteraad bijgepraat over het verloop van de gesprekken en de vervolgstappen. Na het weekeinde praat Lokaal Vitaal verder met VVD, GroenLinks, de Vrije Lijst en CDA. Dit zijn de partijen waarvan de meerderheid van de gemeenteraad verwacht dat ze het programmatisch met elkaar kunnen vinden, complementair zijn en goed kunnen samenwerken. Het is de bedoeling om vóór Pasen een coalitieakkoord op hoofdlijnen te presenteren.

De PvdA-fractie heeft forse kritiek geuit op de gang van zaken. Men vindt dat Lokaal Vitaal met deze koers geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Men stelt: ,,De winst bij de verkiezingen ging naar GroenLinks, PvdA en VrijeLijst, wat erop duidt dat de kiezers in Castricum een meer progressief beleid verlangen. In de keuze van Lokaal Vitaal kan slechts één progressieve partij aansluiten bij het conservatieve blok. De beoogde coalitie leidt aldus voor voortzetting van het huidige behoudende beleid.’’