Castricumse Adviesraad Sociaal Domein stapt op: ‘teleurstelling en onvrede’

Castricum – De leden van de Adviesraad Sociaal Domein leggen per 31 december hun taken neer. In een brief aan het College laat de Adviesraad weten ‘teleurgesteld en ontevreden te zijn over de wijze waarop het College heeft geacteerd op het terrein van het sociaal domein’.

Door Ans Pelzer

In de brief schrijft de Adviesraad dat zij ‘een visie op sociaal domein mist, met de nadruk op preventie en inclusie’. Ook worden ‘oplossingen op basis van de menselijke maat gemist’. De Adviesraad merkt daarnaast op dat ‘de ambitie om het verschil te maken lijkt te ontbreken.’ Het beleid rond nieuwkomers en het beleidskader Sociaal Domein 2023-2026 wordt genoemd als ‘treurig voorbeeld’.

Tweede struikelblok

Een tweede struikelblok is het feit dat besluitvorming grotendeels op BUCH- en bovenregionaal niveau plaats vindt. ‘De problematiek in de gemeente Castricum is anders dan in grotere gemeenten als Alkmaar en Dijk en Waard. Voor couleur lokale blijft vrijwel geen ruimte meer in het beleid’, schrijft het adviesorgaan.

‘Unaniem besluit’

De Adviesraad is een onafhankelijk orgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid inzake het sociaal domein. Vrijwilligers uit de gemeente Castricum bevolken deze raad. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Castricum hebben ‘na rijp beraad en unaniem’ besloten op te stappen. Het College heeft nog niet gereageerd.

In de volgende editie van deze krant een achtergrondverhaal over het besluit van de Adviesraad en een gesprek met de vertrekkende voorzitter.