Castricum sluit 2013 positief af

De jaarrekening van de gemeente Castricum over het jaar 2013 laat een positief resultaat van 2,5 miljoen euro zien. Daarnaast is de financiële positie van de gemeente verbeterd. Wethouder Hilbrand Klijnstra: ,,Het gevoerde financiële beleid in de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen en wordt voortgezet om nieuwe bezuinigingen vanuit het Rijk het hoofd te kunnen bieden. Ondanks de bezuinigingen is geen afbreuk gedaan aan het huidige voorzieningenniveau en is de dienstverlening van Castricum goed op peil gebleven. Bovendien zijn de inwoners niet met extra lastenverzwaring geconfronteerd.” De financiële positie van de gemeente Castricum is ruim voldoende. Het eigen vermogen is in het afgelopen jaar licht toegenomen en het weerstandsvermogen ligt boven de gestelde norm. Ook de schuldpositie is in 2013 verbeterd. De goede financiële positie is belangrijk om de ontwikkelingen waar de gemeente voor staat op te kunnen vangen. De implementatie van nieuwe taken op het gebied van jeugd, participatie en zorg is hierbij de belangrijkste ontwikkeling. Het college stelt de raad voor om vanuit het positieve resultaat 2013 een bedrag van 0,5 miljoen euro te reserveren om een goede start mogelijk te maken.