Castricum opent Taalhuis voor laaggeletterden


Wethouder Kees Rood opent op donderdag 7 september het Taalhuis in de bibliotheek van Castricum. Het is de plek voor mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven of, rekenen, of die op de computer slecht uit de voeten kunnen. Zij hebben daardoor nogal eens problemen om zich goed te redden in de maatschappij. Het Taalhuis is laagdrempelig. De medewerkers helpen ze met informatie over trainingen en cursussen en geven tips over wat het beste bij hen past. Ze helpen ook als er concrete vragen zijn voor hulp bij lezen, invullen van formulieren, of begrijpen van webteksten.

Zo’n 15 procent van de Nederlanders kan zich onvoldoende redden omdat ze ‘laaggeletterd’ zijn. Dat is lastig want in onze talige samenleving moeten we steeds meer digitaal regelen. Ook in de gemeente Castricum kan een flinke groep inwoners daardoor basiszaken niet of moeilijk zelf afhandelen. Het leidt tot praktische problemen, zoals het niet betalen van rekeningen of het niet aanvragen van uitkeringen of regelingen. Bovendien schamen zij zich daar vaak voor.

Wethouder Rood stelt: ,,Dat druist in tegen wat de gemeente belangrijk vindt: mensen moeten zelfstandig kunnen zijn, zich in grote mate kunnen redden, met of zonder hulp van een ander. Daarom gaat de gemeente het ze makkelijker maken. Door hulp laagdrempelig te maken, door ze te trainen in lezen, schrijven en rekenen. Daarvoor is vanaf 7 september Het Taalhuis Castricum. Verder gaan we zelf ook eenvoudiger schrijven. Kortere zinnen, logische opbouw, geen vakjargon, direct de inwoner aanspreken.”

Aanvullend hierop gaat de gemeente binnenkort het Taalakkoord ondertekenen. Daarin verklaren overheden, maatschappelijke organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en bedrijfsleven om samen laaggeletterdheid in de maatschappij tegen te gaan. In de praktijk betekent het dat de gemeente haar maatschappelijke partners vraagt hun medewerkers bewust te maken van signalen van laaggeletterdheid: door baliemedewerkers, leden van wijkteams, schuldhulpverleningsinstanties, welzijnswerkers, sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners, jobcoaches, bestuurders.

Geopend Het Taalhuis is vanaf 7 september open op elke vrijdag van 11.00-12.00 uur. Daaraan voorafgaand, van 9.30-11.00 uur, wordt er de activiteit Samenspraak georganiseerd voor iedereen die wil oefenen in de Nederlandse taal. Op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen inwoners in het Open Leercentrum er terecht met vragen gericht op taal, rekenen en computervaardigheden.