Buurtschap in actie voor behoud polder

Zaterdag 7 februari kwam het ‘Buurtschap Busch en Dam, Bus en Dam, Hoogedijk, Groenedijk en Communicatieweg’ in actie en bezette Fort aan Den Ham. In een groot lint werd van de Hoogedijk 5 naar het fort gereden. Jong en oud nam deel aan deze eerste ludieke actie om het standpunt van het buurtschap duidelijk te maken. Het buurtschap verzet zich tegen de plannen om de A8-A9 door de polder aan te leggen. Eerder deze week werden in Assendelft, Uitgeest en Heemskerk al borden in de weilanden geplaatst met teksten die dit standpunt duidelijk maakten.

Het buurtschap dringt er bij de provincie Noord Holland op aan dat de provincie de nul-plus variant voor de verbinding A8-A9 verder uitwerkt. Dit in het belang van de bescherming en behoud van de Polders Assendelft, Heemskerker- en Uitgeesterbroek.

Met de nul-plus variant wordt nagegaan of het mogelijk is om de geconstateerde problematiek op te lossen zonder een nieuwe weg aan te leggen. Het nul-plus alternatief betreft een combinatie van maatregelen in de ruimtelijke ordening, mobiliteitsmanagement en het beter benutten en opwaarderen van bestaande infrastructuur.

Dit alternatief zal zodanig worden samengesteld, dat de bereikbaarheid ( reistijd ) en de leefbaarheid langs de N203 ook verbetert.

De uitwerking van deze nul-plus variant, gepubliceerd op 9 december 2015, als een verdiepte weg met scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, biedt goede kansen om de leefbaarheid van Krommenie en Assendelft en de bereikbaarheid te verbeteren. De exacte invulling van het nul-plus alternatief wordt in de planstudie verder bepaald.

Daarnaast zijn er in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau  , november  2014 , nog belangrijke aanvullende maatregelen genoemd , die uitwerking verdienen in het belang van de doorstroming.

Het  intact houden van de Polders en de Stelling van Amsterdam is een grote plus voor een volledige en optimale uitwerking van de nul-plus variant, zo stellen de actievoerders. (foto: Pascal Fielmich, www.oogopassendelft.nl)