Burgemeester Mans: ,,Het gaat om een bloedserieuze kwestie”

Noodverordening van kracht door corona

Castricum – Sinds donderdag is in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (waartoe Castricum behoort) een noodverordening van kracht. Deze maakt het mogelijk om de maatregelen van het Rijk, om het coronavirus in te dammen, te handhaven. De noodverordening geeft de burgemeester extra bevoegdheden om dit doel te bereiken. Welke gevolgen heeft de verordening voor de inwoners van Castricum? Burgemeester Toon Mans geeft uitleg.

Welke maatregelen worden er in Castricum genomen?
,,De hoofdlijn is dat de huidige maatregelen, zoals de sluiting van campings en strandhuisjes tot 6 april van kracht blijven. Ook het ‘aantal-criterium’ is losgelaten. Afhankelijk van de informatie die we dinsdag van het kabinet krijgen, zal bepaald worden of de maatregelen al dan niet worden verlengd. Alle evenementen worden tot 1 juni gecanceld.”

Houdt de gemeente rekening met het aanscherpen van de maatregelen?
,,De gemeente heeft een plan achter de hand. Indien nodig kan zij dagjesmensen van het strand en uit de duinen weren. Het verkeer hiernaar toe zal in dat geval worden afgesloten. De grote parkeerplaats aan het strand is inmiddels door afzetting al gehalveerd.”

Betekent dit dat niemand meer het strand of de duinen kan bezoeken?
,,Je kunt nog steeds naar het strand. Ook wandelen of fietsen in de duinen blijft mogelijk, maar op het moment dat de toestroom te groot wordt, zullen alle parkeerplaatsen worden afgezet en worden mensen doorgestuurd.”

Blijft de markt wel open?
,,Ja, deze mag open blijven, omdat het met name een foodmarkt is. Er wordt wèl in de gaten gehouden hoe druk het er is. Ondernemers in de winkelcentra hebben veelal maatregelen genomen door het trekken van afstandstrepen en het beperken van boodschappenwagentjes. Dit geldt feitelijk ook voor de markt. Daar is inmiddels alles al verder uit elkaar gezet, zodat er een bredere looplijn ontstaat. Mocht het op een gegeven moment toch te druk zijn, waardoor de risico’s te groot worden, dan gaat de markt dicht.”

Welke instructies zijn er aan de handhavers gegeven? Worden er boetes uitgeschreven?
,,We zullen mensen die te dicht bij elkaar staan of zitten hierop wijzen. We zien ook dat mensen dit onderling al doen, ook op social media. Ik doe vooral een beroep op jongeren om niet met met meer dan drie man samen te komen. Houd vooral afstand. Personen die de maatregelen aan hun laars lappen zullen worden beboet. We moeten ons echt realiseren dat het om een bloedserieuze kwestie gaat. Als de huidige maatregelen onvoldoende succes hebben, worden strengere maatregelen getroffen. Hoe beter we het nu doen, hoe beter het uiteindelijk voor onszelf is.”

Heeft de gemeente een corona-kliklijn?
,,Nee, inwoners kunnen wel een melding doen via boa@debuch.nl. Burgers hebben de mogelijkheid om dingen op social media te plaatsen of het Klantcontactcentrum van de gemeente te bellen. Ze kunnen ook contact opnemen met de politie en doorgeven wat ze zien of constateren. De gemeente kan hier dan gericht op acteren.”

Heeft u nog een boodschap aan de inwoners?
,,Zeker. De basisregel is nog steeds: thuisblijven en alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen. Mijd zoveel mogelijk contact met anderen. Gebruik het gezond verstand en let vooral op de ouderen. Ga met ze facetimen, stuur ze een kaartje, of bel ze op.” (tekst Henk de Reus)

*Het interview met burgemeester Mans heeft plaatsgevonden vóór de persconferentie van het kabinet dinsdagavond. Inmiddels is duidelijk dat alle eerder genomen maatregelen van kracht blijven tot tenminste 28 april.

Op de foto te zien de weekmarkt. Deze blijft voorlopig open, maar bij te grote drukte wordt deze gesloten. (foto: Henk de Reus)