Werkorganisatie BUCH doet aangifte na vermoeden van frauderende ambtenaar

Regio – De Werkorganisatie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Limmen) heeft vanmiddag aangifte gedaan tegen een ambtenaar en enkele externe partijen, die niet nader zijn omschreven. De aangifte houdt verband met het vermoeden dat fraude is gepleegd.

Onlangs werd in opdracht van de Werkorganisatie BUCH een onderzoek uitgevoerd door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek bestaat nu het vermoeden dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op de bedrijfsvoering. Er volgen ook juridische stappen. In verband daarmee en het lopende onderzoek wordt op dit moment geen nadere informatie over de kwestie verstrekt.

Vanavond zijn de colleges en gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo op de hoogte gesteld van deze informatie.