Boeren kunnen beperkt omzet genereren uit nevenactiviteiten

Castricum – Boeren mogen hun weilanden in beperkte mate openstellen voor kampeerders. Ook mogen ze op beperkte schaal detailhandel bedrijven op hun terrein. In beide gevallen geldt dat het moet gaan om een nevenactiviteit naast het uitoefenen van de kerntaak binnen het boerenbedrijf. Dat blijkt uit de beantwoording door burgemeester en wethouders van vragen die de fractie van GroenLinks stelde. De stikstofcrisis vormde de directe aanleiding voor het stellen van de vragen. Met nevenactiviteiten zouden boeren extra inkomsten kunnen genereren.

Verschillende boeren in onze gemeente hebben hun bedrijf vlakbij het Noord-Hollands Duinreservaat, dat een Natura-2000 status heeft. Ook zij kunnen dus getroffen worden door de stikstofmaatregelen. Fractievoorzitter Gerard Brinkman stelde namens GroenLinks eind juni schriftelijke vragen aan het college. Hij wilde weten of boeren nieuwe verdienmodellen kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door tiny houses op hun erf te plaatsen en die verhuren, of door zonnepanelen of windmolens te plaatsen.

Uit de reactie van het college blijkt dat boeren momenteel maximaal dertig kampeermiddelen tegelijk op hun terrein mogen toelaten. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied, de gemeenteraad kan dit bestemmingsplan eventueel wijzigen. Daarbij blijft van kracht dat het aanbieden van kampeerplekken een nevenactiviteit moet blijven. Bovendien mag kamperen bij de boer alleen in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober.

Tiny houses

Tiny houses plaatsen mag slechts in zeer beperkte mate. Die worden namelijk gezien als reguliere woningen en die zijn in een buitengebied nauwelijks toegestaan. Het college laat echter weten: ,,Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitvoering van de motie ‘lokale woondeal’ waarin de mogelijkheden voor woningbouw in het buitengebied nader worden onderzocht.’’ Het plaatsen van zonnepanelen is een andere interessante optie voor de boerenbedrijven. De vraag is echter of hiervoor voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet.

Het college reageert: ,,In de gemeente Castricum is volgens Liander (de netwerkbeheerder, red.) vooralsnog capaciteit beschikbaar om zogeheten zonneparken aan te sluiten op haar elektriciteitsnet. Liander houdt op haar website bij welke in gebieden er capaciteit is en voorziet deze elke twee weken van een update. De congestie beperkt zich vooralsnog tot Alkmaar, Heiloo, de Boekelermeer en het noorden van de gemeente Bergen. De gemeente Castricum is op ambtelijk en bestuurlijk niveau doorlopend in gesprek met Liander om bij te houden hoe de netcongestie zich in de regio ontwikkelt.’’