Bijzondere Parochiezondag R.K. Parochie O.L. Vrouwe Geboorte

Zondag 10 september is het nieuwe seizoen van de R.K. Parochie O.L. Vrouwe Geboorte van start gegaan. Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, lieten alle koren uit de parochie van zich horen tijdens de H. Euecharistieviering, die voor deze gelegenheid om 10.00 uur begon, in plaats van het gebruikelijke tijdstip van 09.00 uur op zondag.  De koren Laus Deo, Cantorij en Sound of Life verzorgden bij toerbeurt de muzikale ondersteuning van de viering, waarbij zowel het grote Adema orgel op de koorzolder (Laus Deo) als ook het Adema koororgel vóór in de kerk (Cantorij) en de piano (Sound of Life) in deze viering te horen waren. Voorganger was pastoor Kaleab Shiferaw, die werd geassisteerd door diaken Marcel de Haas alsook door enkele acolyten en misdienaars.

Aan het einde van de viering werden de aanwezigen uitgenodigd in de tenten naast het parochiehuis De Klop een kopje koffie met een gebakje te komen nuttigen, omdat daar ook voor het eerst dit jaar enkele vrijwilligers zouden worden gehuldigd. Nadat iedereen in de tent van koffie en gebak was voorzien werd er een woordje gesproken door de vice-voorzitter van het Locatieteam, dhr. Teun Jonker,  die nog eens de verdiensten van alle vrijwilligers benadrukte. Tevens maakte hij melding van het initiatief van pastoor Kaleab om vanaf 2017 ieder jaar een paar vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten, zonder afbreuk te willen doen aan de verdiensten van de overige vrijwilligers.  Dit initiatief is door het locatieteam van de parochie omarmd, en met enkele steekwoorden per persoon werd de spanning hoog opgevoerd wie de vrijwilligers zouden zijn die een parochie penning met bijbehorend speldje en oorkonde als eersten dit jaar zouden ontvangen.

Dat waren de heer A. (Arie) Berkhout, ruim 40 jaar vrijwilliger in bestuursfuncties alsook al ruim 25 jaar als geldteller van collecteopbrengsten, mevrouw B.J.M. (Gitta) Heijnen-Heine, al vele jaren  actief als PUC bezorgster en daarnaast ook nog enkele dagen per week aanwezig op de pastorie als gastvrouw. Ook is ze al jaren lid van de Cantorij, maar ook actief in het parochiehuis De Klop wanneer daar na een viering koffie wordt gedronken. De heer P.J. (Piet) Zonneveld, die ruim 17 jaar als “tuinkabouter” actief is geweest om rondom de kerk en de pastorie het groen te onderhouden, maar die om gezondheidsredenen zijn vrijwilligerswerk recent heeft moeten beëindigen, en last but not least mevrouw M.A. (Marianne) van Zutphen-Zonneveld, die als stille kracht altijd aanwezig is in en rond de kerk, maar ook altijd present is bij het koffiedrinken in De Klop.

Na de bekendmaking van de 4 namen en de bijbehorende verdiensten werden de betreffende vrijwilligers naar voren geroepen, waar zij de parochie penning en de oorkonde kregen uitgereikt, alsook het speldje kregen opgespeld.  Voor de levenspartners van de gehuldigden was er ook een attentie, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Daarnaast kregen de gehuldigde vrijwilligers namens een gulle parochiaan ook nog een diner bon, om samen nog eens te kunnen nagenieten op een zelf te kiezen tijdstip.

Na dit officiële gedeelte werd de bar voor “geopend” verklaard, en kon een ieder gaan genieten van een drankje en een heerlijk hapje in de vorm van saté met stokbrood en salade. Voor de kinderen waren er frisdranken en een heus groot springkussen, zodat ook de jeugd zich opperbest heeft kunnen vermaken.