Bezwaar gegrond, bouw gaat toch door

Wie vanaf de Zeeweg het terrein Duin en Bosch oprijdt, ziet in de eerstvolgende bocht drie rijksmonumenten; het voormalige koetshuis, een woonhuis dat vroeger in gebruik was als werkruimte voor patiënten en het voormalige boerderijtje. Met respect voor de cultuurhistorische betekenis zijn de panden gerenoveerd en hebben ze nu een woonfunctie. Daarmee leek het behoud van de waarde van de drie panden gewaarborgd te zijn.

Totdat er een aanvraag voor een bouwaanvraag werd ingediend voor het bouwen van een woning, Villa Bochem, direct naast het koetshuis. Naar aanleiding daarvan heeft de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving de tekeningen opgevraagd en ingezien. Daaruit bleek dat het ontwerp door de gekozen vormgeving, het materiaal- en kleurgebruik zich sterk zou afzetten tegen de direct omliggende rijksmonumenten. Bovendien vond de stichting de kavel naar verhouding te klein waardoor de woning dicht op het koetshuis zou komen te staan.

Gerard A. Porsius, secretaris.van de stichting, vertelt: ,,Nadat de gemeente een omgevingsvergunning had verstrekt, is door de stichting en nog twee andere partijen bezwaar tegen het bouwplan gemaakt en hebben zij hun bezwaren toegelicht voor de Commissie Bezwaarschriften. De bezwaarschriften zijn vervolgens door de commissie  ontvankelijk en gegrond verklaard. De commissie vond dat aan het welstandsadvies dusdanige gebreken kleven en dat dit advies niet zonder meer ten grondslag had mogen liggen aan de onderhavige omgevingsvergunning. De stichting heeft gevraagd om een ‘second opinion’; een nieuw advies van een andere onafhankelijke welstandscommissie, maar het college van B&W heeft dezelfde welstandscommissie die het positieve advies had verstrekt om een aanvullend advies gevraagd en op grond van dat advies een herstelbesluit genomen. Dit betekent dat er voor het bestaande plan alsnog een bouwvergunning is verleend. en zo komt er binnenkort tussen de statige nieuwbouw, die doet denken aan de chaletbouw uit de vorige eeuw en de drie rijksmonumenten een modern chalet dat je eerder in de Alpen zou verwachten. Is dat wat we wilden bij de ontwikkeling van het terrein van het landgoed Duin en Bosch?”