Bestuursvergaderingen HHNK voortaan live te volgen

Vanaf 13 februari kan iedereen de commissie- en bestuursvergaderingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier live online te volgen. Op die datum vergaderen de commissie Bestuur, Middelen en Waterketen en de commissie Water voor het eerst onder het toeziend oog van webcamera’s. De live-videoregistratie blijft bewaard en kan ook op een later moment worden teruggekeken.
In het vervolg zijn alle openbare vergaderingen van commissies en algemeen bestuur online bij te wonen. Zo is twee weken na de commissies, op 27 februari, ook de vergadering van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap te volgen. Het hoogheemraadschap wil graag een laagdrempelige overheidsorganisatie zijn. Dankzij het online beschikbaar maken van de bestuursvergaderingen hoeven belangstellenden en de media niet naar Heerhugowaard te reizen om toch de vergaderingen te volgen.
Het was al enige tijd mogelijk om online mee te luisteren bij de commissie- en bestuursvergaderingen. Vanaf nu zijn de vergaderingen niet alleen te horen, maar ook te zien. In de raadszaal hangt een ingenieus camerasysteem. Vier gerichte camera’s en één overzichtscamera. De gerichte camera’s zorgen ervoor dat de sprekers in beeld komen, zodra zij hun microfoonknop indrukken.
De vergaderingen zijn live te volgen via https://www.hhnk.nl/portaal/livestream-bestuursvergaderingen_43763/. Alle beeld- en geluidsopnamen blijven bewaard, zodat het ook mogelijk is deze op een later moment nog eens terug te zien. In de opgeslagen registratie worden ‘knips’ gemaakt, zodat makkelijk per agendaonderwerp te zoeken is.
Op https://www.hhnk.nl/portaal/vergaderkalender_41354/ is het vergaderschema voor 2019 zichtbaar. Voor de stukken klikt men in de kalender op de betreffende vergadering. (Foto: aangeleverd)