Bestuurders tekenen intentieovereenkomst doorfietsroutes

Regio – De wethouders verkeer van de gemeenten Uitgeest, Langedijk, Heiloo, Heerhugowaard, Castricum, Bergen en Alkmaar hebben een intentieverklaring getekend voor het verbeteren van regionale doorfietsroutes. Ook gedeputeerde Jeroen Olthoff van de provincie Noord-Holland zette digitaal zijn handtekening onder het document. De doorfietsroute tussen Heerhugowaard en de regio IJmond is het eerste resultaat van de samenwerking.

De fiets is een belangrijk dagelijks vervoersmiddel en wordt steeds belangrijker in de toekomst. Dit wordt bevestigd door het ontwikkelbeeld Mobiliteit regio Alkmaar. De toename van het fietsgebruik voor het dagelijkse verkeer naar werk of school vervult een steeds prominentere rol. Dat komt ook doordat steeds meer mensen gebruik maken de elektrische fiets. Het is belangrijk dat er aandacht is voor een betere verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en de fietser in het bijzonder. Ook de verschillende typen fietsen vraagt om een vernieuwende kijk op de inrichting en het ontwerp van het netwerk van fietsinfrastructuur. Met het Ontwikkelbeeld Mobiliteit zetten de zeven gemeenten in de regio Alkmaar in op het versterken van duurzame bereikbaarheid. Het uitbreiden en verbeteren van het netwerk van doorfietsroutes vormt hiervoor een belangrijke pijler.

Kansrijke regio

De provincie Noord-Holland heeft met het Perspectief Fiets een duidelijke ambitie heeft de groei in de mobiliteit in Noord-Holland voor een belangrijk deel op te vangen met de fiets en het openbaar vervoer. In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ is daarbij de regio Alkmaar specifiek benoemd als kansrijke regio voor meer fietsverplaatsingen.

Intentieovereenkomst

Met het tekenen van de intentieovereenkomst ligt vast dat de samenwerkende gemeenten in de regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland zich inspannen om tot de realisatie van het netwerk van doorfietsroutes te komen.

Op de foto:
Wethouder Paul Slettenhaar tekende namens de gemeente Castricum de intentieovereenkomst. (Foto: aangeleverd)