Besluit over knip Dorpsstraat uitgesteld: ‘onvoldoende overleg met bewoners’

Castricum – In de gemeenteraad tekent zich een meerderheid af om niet in te stemmen met de plannen tot het autoluw maken van de Dorpsstraat zoals dat er nu ligt. Veel gemeenteraadsleden vinden dat er onvoldoende overleg is geweest met bewoners en ondernemers.

Door Ans Pelzer

José Smits (PvdA): ,,Er is zo langzamerhand een storm van protest gaande. Er zijn talloze vragen, reacties en bezwaren. De ondernemers vinden niet dat hun belangen gediend worden. Het verweer van het college dat participatie pas zin heeft als je een besluit voorlegt, is een slordige opvatting van wat participatie moet zijn.’’ Harold Ebels (D66) noemt het ‘een dramatisch verlopen proces’. ,,Het moet echt beter. D66 nam het initiatief om met bewoners te gaan praten. Bewoners en raadsleden gaven massaal gehoor aan die oproep.’’

Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) was aanwezig bij de bijeenkomst met bewoners waaraan Ebels refereerde. Zij somt op welke suggesties zij van bewoners te horen kreeg. ,,Ik heb goed naar hen geluisterd.’’ Op de vraag van Smits (PvdA) welke conclusies ze daaraan verbindt als het gaat om het afsluiten van de Dorpsstraat, laat Kelder zich nog niet uit. ,,Wij denken na over een amendement en komen daar in januari op terug.’’ Meerdere partijen geven te kennen na te denken over het indienen van een amendement. Het lijkt erop dat het collegevoorstel zoals het nu op tafel ligt het niet gaat halen. Op 26 januari buigt de gemeenteraad zich opnieuw over de kwestie. (Archieffoto: Hans Boot)