‘Behandel onderwerp Zanderij-Noord niet op postzegelformaat’

Eigenlijk was iedereen het wel met elkaar eens; het gebied Zanderij-Noord moet open blijven. Dat werd duidelijk tijdens de bespreking van de hoofdlijnen van de kadernota Zanderij-Noord donderdagavond in het gemeentehuis. De kadernota is een visie van het college op de gewenste gebiedsontwikkeling. De transformatie van landbouwgrond dat gebruikt wordt voor bollenteelt naar natuur staat hierbij centraal. Insprekers, zoals Peter Beentjes van Platform Behoud de Zanderij, maar ook Dave van Ooijen van de PvdA, pleitten voor een aanscherping in de formulering in de nota, want begrippen zoals ‘in principe’ zijn rekbaar.

Meest opvallend tijdens de bijeenkomst was de bijdrage van Menno Twisk van het Strandvondstenmuseum die op emotionele wijze van zich liet horen. Hij voelt zich na jarenlang onderhandelen en meedenken en -werken met PWN en gemeente in de kou gezet als het gaat om een de bouw van een woning bij het museum dat zich in het gebied bevindt. Geopperd werd dat door middel van ruil het museum mogelijk kan verhuizen. Daarbij werd als optie het strandplateau genoemd. Ron de Haan van De VrijeLijst riep op het onderwerp niet op postzegelformaat te behandelen, maar ook grotere partijen bij het onderwerp te betrekken zoals ProRail die een rol kan spelen bij een veilige oversteek bij de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg.