Autoluw dorpscentrum even in de koelkast

Castricum – Na de toch wel tumultvolle avond over de pilot om doorgaand verkeer in de Dorpsstraat te mijden, is er nu even een pas op de plaats. Ondanks dat de plannen hieromtrent al maanden bekend waren, ontstond er wat wrijving bij enige ondernemers uit de Burgemeester Mooijstraat. Ook werd projectleider Henk Ruijter tijdens zijn afwezigheid danig op de hak genomen, wat bij politiek Castricum en verkeersdeskundigen tot gevolg had dat het project even in de koelkast verdwijnt.

Dat werd weergegeven in een reactie van de wethouders Ron de Haan, die de bewuste avond aanwezig was, en Paul Slettenhaar. Deze verklaring had de volgende inhoud:

,,De gemeente Castricum werkt in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen aan het vormgeven van een pilot voor een autoluw centrumgebied. De afgelopen tijd zijn er op diverse momenten met belanghebbenden gesprekken gevoerd, onderzoeken gedaan en enquêtes gehouden in het centrum. Daar is veel bruikbare informatie uit voorgekomen. Maar naar nu blijkt, zijn we nog niet zo ver om met het werk te kunnen beginnen. De gemeente wil eerst inzichtelijk hebben hoe ze een pilot autoluw dorpscentrum op de beste manier mogelijk kan maken. Daarvoor is het nodig om verder onderzoek te doen. Pas als we ervan overtuigd zijn dat we het beste scenario in handen hebben, gaan we het werk uitvoeren. Naar het er nu uitziet, gaan we een eerste test doen aan het begin van de herfst”, aldus het relaas van de gemeente namens de wethouders.

We zullen het meemaken, de herfst begint 21 september. (Tekst: Aart Tóth)