Alzheimer Trefpunten gaan weer van start

Castricum – Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland organiseert dit najaar zes maal een Alzheimer Trefpunt (Alzheimer Café). Doel is door het geven van informatie en aanbieden van contact mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.

Het eerste Trefpunt is op dinsdagavond 6 oktober in cultureel centrum Geesterhage te Castricum. Het onderwerp is: “Hoe komen mensen met dementie en hun mantelzorgers de periode met corona door?” Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben een zware tijd achter de rug. Dagbestedingen gingen dicht, kinderen kwamen niet meer, de thuiszorg deed alleen het hoogst noodzakelijke. Welke problemen kwam men tegen en hoe zijn ze opgelost? En waar loopt men nu nog tegenaan? De gesprekleider gaat in gesprek met een casemanager en met direct betrokkenen. Het belooft een informatieve avond te worden. De toegang is gratis, iedereen is welkom!

Om zorg te dragen voor de veiligheid van alle aanwezigen, heeft de organisatie een aantal maatregelen getroffen. Deelnemers dienen zich daarom vooraf aan te melden. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Als stelregel geldt daarom dat men niet met meer dan twee personen tegelijk komt. Het programma start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de foyer van cultureel centrum Geesterhage aan de Geesterduinweg 3 te Castricum. Aanmelden via mkennemerland@alzheimer-nederland.nl met vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. Bel met eventuele vragen naar 06 51942684.