Actiecomité wil openheid van zaken

Actiecomité Toonbeeld in Castricum heeft maandagavond de gemeenteraad gevraagd de geheimhouding rond de ontwikkeling van het gebied Toonbeeld op te heffen. Het plan is dat Toonbeeld verhuist naar Nieuw Geesterhage en dat op deze locatie woningen komen. Het bedrag dat dit oplevert kan gebruikt worden voor de realisatie van Nieuw Geesterhage. De actiegroep wil het gebouw behouden onder andere vanwege de architectonische waarde. De gemeente zou bovendien geen degelijk onderzoek verricht hebben naar een mogelijkheid een andere bestemming aan het gebouw te geven. Volgens het actiecomité wordt de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit niet versterkt met de woningbouwplannen en zou er met deze plannen geen gedifferentieerd woningaanbod ontstaan. En dat zou wel moeten als gekeken wordt naar het Masterplan Inbreidingen en Lokale Woonvisie.