Achterstand huisvesting statushouders weggewerkt

Castricum – Op 24 november vorig jaar deelde de provincie het college van burgemeester en wethouders schriftelijk mede dat de gemeente voor 1 januari 2022 nog negentien statushouders moest huisvesten. Lukte dat niet, dan zou de provincie in de plaats van de gemeente optreden. Het bezorgde portefeuillehouder Slettenhaar geen hoofdpijn, want hij had er alle vertrouwen in om aan de taakstelling te voldoen.

Door Hans Boot

In deze krant van 22 december liet wethouder Slettenhaar al weten dat de gemeente genoeg ijzers in het vuur had om de achterstand in genoemde huisvesting tijdig in te lopen. Het vertrouwen van de portefeuillehouder werd niet beschaamd, want in een brief van 12 januari bevestigt Gedeputeerde Staten (GS) aan het college dat zowel de achterstand van 2020 als de taakstelling van de eerste helft van 2021 zijn weggewerkt. Daaraan wordt toegevoegd dat de bestuurlijke gesprekken over de indeplaatsstelling worden beëindigd, waardoor deze niet meer aan de orde is. Wel vertrouwt GS erop dat het college zich blijft inspannen voor het wegwerken van de achterstand van de tweede helft van 2021 en komende achterstanden om de verblijfsgerechtigden een thuis te bieden in de provincie Noord-Holland.

Door de oplossing van deze kwestie, waarmee GS het college zelfs complimenteert, is de kou ook uit de lucht wat de verstandhouding tussen VVD-gedeputeerde Cees Loggen en Slettenhaar betreft. Via Twitter zwaaide Loggen vorige week de wethouder alle lof toe voor zijn inspanningen. Deze reageert nu als volgt: ,,Aardig dat we een compliment krijgen, maar wij wisten altijd al dat we het gewoon gingen halen. De flexwoningen aan de Puikman en de Oosterzijweg in Limmen zorgen ervoor dat er geen voorrang op sociale huurwoningen nodig is, zodat iedereen eerlijk op zijn beurt wacht. Ook wordt er niet voorgedrongen op inwoners die al lang op de wachtlijst staan. Fijn dat het gelukt is. Nu verder met de Picassolaan in Alkmaar, waar ook Castricumse statushouders gaan wonen.’’